Комунальний заклад
Чернівецький обласний центр
національно-патріотичного виховання
туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 
Відповідно до ч. 2 статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний рівень і педагогічну майстерність. Загальний сукупний обсяг годин, виділених на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, впродовж 5 років не може бути менше 120 год.

Суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у т.ч. фізична особа-підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників.

Результати підвищення кваліфікації у суб'єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Усі інші суб'єкти підвищення кваліфікації потребують окремого визнання педагогічною радою закладу освіти.
 
Відповідно до п.25 "Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" (затв. постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21 серпня 2019 р.): Педагогічний працівник протягом 1 місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.
 
Документи
  • Постанова КМУ №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зі змінами, внесеними постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019 р.
  • Лист МОН «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» від 04.03.2020 № 1/9-141
  • Програма підвищення кваліфікації керівників гуртків туристсько-краєзнавчого спрямування, затверджена Вченою радою ІППОЧО, протокол №4 від 24.12.2020 р.
  • План підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЧОЦНПВТКЕУМ на 2024 рік
Навчання на курсах підвищення кваліфікації керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку при ІППОЧО - у другій половині 2024 року.

 Атестація педагогів 2023-2024 н.р.

Реєстрація на курси керівників гуртків на 2024 р. при ІППОЧО